MG 3098 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3107 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3116 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017. 
MG 3119 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3124 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3134 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017. 
MG 3137 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3142 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3145 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017. 
MG 3147 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3153 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3163 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017. 
MG 3165 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3168 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3169 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017. 
MG 3171 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3173 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3177 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017. 
MG 3178 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3180 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3183 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017. 
MG 3184 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3185 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3188 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017. 
MG 3201 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3203 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3214 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017. 
MG 3216 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3219 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3237 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017. 
MG 3240 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3245 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017.  MG 3248 RaPy - PeU-Basket, Tesoman palloiluhalli 1.10.2017. 
MG 3429 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3435 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3438 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017. 
MG 3441 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3443 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3446 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017. 
MG 3449 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3452 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3460 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017. 
MG 3463 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3467 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3474 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017. 
MG 3477 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3483 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3484 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017. 
MG 3493 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3499 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3505 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017. 
MG 3509 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3515 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3517 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017. 
MG 3522 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3523 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3531 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017. 
MG 3533 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3535 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3541 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017. 
MG 3542 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3547 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3551 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017. 
MG 3554 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3558 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3559 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017. 
MG 3560 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3564 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017.  MG 3565 RaPy - MuKi, Tesoman palloiluhalli 15.10.2017. 
MG 4020 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4026 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4029 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96. 
MG 4030 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4036 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4039 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96. 
MG 4041 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4043 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4046 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96. 
MG 4048 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4050 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4055 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96. 
MG 4061 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4066 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4068 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96. 
MG 4073 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4078 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4080 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96. 
MG 4085 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4088 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4087 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96. 
MG 4090 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4095 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4097 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96. 
MG 4099 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4102 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4106 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96. 
MG 4110 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4112 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4114 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96. 
MG 4116 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4118 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4119 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96. 
MG 4121 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4122 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4124 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96. 
MG 4126 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4130 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4133 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96. 
MG 4135 RaPy - JyWe, Tesoman palloiluhalli 29.10.2017. Lopputulos 92-96.  MG 4510 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4512 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81. 
MG 4513 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4516 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4519 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81. 
MG 4521 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4523 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4526 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81. 
MG 4529 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4535 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4542 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81. 
MG 4545 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4551 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4554 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81. 
MG 4557 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4560 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4565 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81. 
MG 4566 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4569 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4571 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81. 
MG 4573 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4574 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4575 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81. 
MG 4576 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4583 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4591 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81. 
MG 4595 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4603 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4606 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81. 
MG 4608 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4613 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4614 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81. 
MG 4619 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4627 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4631 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81. 
MG 4634 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4637 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81.  MG 4640 RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 12.11.2017. Lopputulos 53-81. 
MG 5220 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5222 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5224 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70. 
MG 5226 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5227 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5229 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70. 
MG 5231 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5235 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5236 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70. 
MG 5239 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5242 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5243 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70. 
MG 5245 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5246 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5249 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70. 
MG 5256 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5257 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5259 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70. 
MG 5262 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5266 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5270 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70. 
MG 5273 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5278 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5290 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70. 
MG 5293 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5295 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5299 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70. 
MG 5308 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5311 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5312 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70. 
MG 5316 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5319 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5321 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70. 
MG 5322 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5326 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5328 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70. 
MG 5329 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  MG 5330 RaPy - EBT, Tesoman palloiluhalli 3.12.2017. Lopputulos 82 - 70.  IMG 6633 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72. 
IMG 6635 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6641 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6644 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72. 
IMG 6646 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6658 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6660 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72. 
IMG 6672 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6674 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6684 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72. 
IMG 6687 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6697 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6711 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72. 
IMG 6724 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6737 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6743 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72. 
IMG 6747 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6753 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6760 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72. 
IMG 6772 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6778 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6781 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72. 
IMG 6785 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6797 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6802 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72. 
IMG 6806 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6808 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72.  IMG 6810 RaPy - PuHu JR, Tesoman palloiluhalli 7.1.2018. Lopputulos 116 - 72. 
IMG 7294 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7297 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7303 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87. 
IMG 7304 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7307 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7314 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87. 
IMG 7319 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7323 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7326 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87. 
IMG 7330 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7334 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7336 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87. 
IMG 7342 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7345 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7349 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87. 
IMG 7351 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7355 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7359 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87. 
IMG 7362 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7365 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7367 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87. 
IMG 7368 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7371 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7374 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87. 
IMG 7382 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7383 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7388 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87. 
IMG 7392 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 7394 RaPy - KaU Koris, Tesoman palloiluhalli 21.1.2018. Lopputulos 80 - 87.  IMG 8113 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94 
IMG 8116 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8131 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8133 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94 
IMG 8137 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8138 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8141 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94 
IMG 8143 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8145 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8153 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94 
IMG 8160 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8166 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8168 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94 
IMG 8174 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8175 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8179 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94 
IMG 8181 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8184 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8187 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94 
IMG 8194 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8199 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8200 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94 
IMG 8202 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8206 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8212 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94 
IMG 8216 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8218 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8219 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94 
IMG 8222 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8225 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8226 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94 
IMG 8233 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8238 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94  IMG 8239 RaPy - Helsingin NMKY, Tesoman palloiluhalli 4.2.2018. Lopputulos 70 - 94 
IMG 8243 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8254 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8257 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50. 
IMG 8260 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8263 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8264 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50. 
IMG 8269 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8280 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8282 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50. 
IMG 8287 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8289 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8291 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50. 
IMG 8293 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8301 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8303 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50. 
IMG 8309 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8313 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8317 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50. 
IMG 8322 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8329 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8333 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50. 
IMG 8336 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8338 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8341 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50. 
IMG 8359 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8367 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8371 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50. 
IMG 8372 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8376 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8378 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50. 
IMG 8380 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8392 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8395 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50. 
IMG 8399 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8404 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8413 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50. 
IMG 8415 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8417 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8423 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50. 
IMG 8431 RaPy- Aalto Basket, Tesoman palloiluhalli 18.2.2018. Lopputulos 62 - 50.  IMG 8439 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8445 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72. 
IMG 8451 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8454 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8456 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72. 
IMG 8462 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8464 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8466 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72. 
IMG 8471 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8474 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8481 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72. 
IMG 8482 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8484 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8489 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72. 
IMG 8491 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8501 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8511 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72. 
IMG 8513 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8515 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8517 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72. 
IMG 8520 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8521 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8525 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72. 
IMG 8528 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8530 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8535 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72. 
IMG 8537 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8547 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8548 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72. 
IMG 8554 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8561 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8565 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72. 
IMG 8566 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8572 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8574 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72. 
IMG 8577 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8580 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8584 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72. 
IMG 8588 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8592 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72.  IMG 8598 RaPy - Äänekosken Huima, Tesoman palloiluhalli 23.2.2018. Lopputulos 81 - 72. 
IMG 9666 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9671 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9672 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69. 
IMG 9673 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9674 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9675 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69. 
IMG 9677 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9678 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9680 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69. 
IMG 9682 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9685 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9686 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69. 
IMG 9687 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9697 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9700 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69. 
IMG 9706 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9708 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9709 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69. 
IMG 9710 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9711 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9713 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69. 
IMG 9714 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9716 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9718 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69. 
IMG 9722 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9728 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9732 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69. 
IMG 9733 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9736 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9738 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69. 
IMG 9739 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9743 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9748 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69. 
IMG 9749 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9752 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9755 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69. 
IMG 9758 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9761 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9765 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69. 
IMG 9772 RaPy - Hyvinkään Ponteva, Tesoman palloiluhalli 11.3.2018. Lopputulos 90 -69.  IMG 9793 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9800 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98. 
IMG 9801 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9806 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9811 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.. 
IMG 9813 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9818 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9820 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98. 
IMG 9822 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9826 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9829 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98. 
IMG 9836 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9841 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9846 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98. 
IMG 9852 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9856 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9858 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.. 
IMG 9860 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9861 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9870 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98. 
IMG 9877 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9878 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9881 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98. 
IMG 9883 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9888 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9895 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98. 
IMG 9900 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9901 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Lopputulos 58 - 98.  IMG 9903 Playoffs, 1. puolivälierä RaPy - LoKoKo Bisons, Tesoman palloiluhalli 14.3.2018. Tesoman palloiluhalli. 
IMG 9912 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 9922 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 9925 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72. 
IMG 9931 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 9938 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 9940 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72. 
IMG 9943 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 9947 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 9949 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72. 
IMG 9952 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 9955 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 9961 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72. 
IMG 9975 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 9979 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 9988 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72. 
IMG 9996 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 0002 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 0005 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72. 
IMG 0017 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 0020 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 0026 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72. 
IMG 0029 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 0037 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 0042 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72. 
IMG 0045 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 0048 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 0051 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72. 
IMG 0057 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 0060 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 0062 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72. 
IMG 0064 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 0081 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.  IMG 0093 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72. 
IMG 0098 Playoffs, 2. puolivälierä LoKoKo Bisons - RaPy, Loimaan liikuntahalli 16.3.2018. Lopputulos 102 - 72.